Den styrket læreplan

Ifølge dagtilbuds loven, skal alle dagtilbud arbejde med den styrket pædagogiske læreplan. Den skal fungere som en hjælp og et arbejdsredskab, som er skabt til at styrke et godt læringsmiljø for jeres børn, samtidig med vores fokus på det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring.

See the source image.

Nyheder .

Nyttig info

Billeder fra børnehaven