Børnehuset Bugten

Børnehuset Bugtens vision er: At behandle børnene forskelligt for netop at behandle dem ens. Med dette mener vi at vi tager udgangspunkt i og tilpasser pædagogikken til det enkelte barn og hvor det er i dets udvikling. Her sætter vi rammerne for det gode børneliv og understøtter børnene til at blive livsduelige.

Børnehuset Bugten er beliggende i Pandrup by, ved siden af skolen.

Børnehuset Bugten er en integreret institution med en vuggestue- og en børnehavedel. Vi gør meget ud af at være et hus, så vi har fx fælles samling hver anden fredag, hvor alle børn og voksne samles i fællesrummet og laver aktiviteter sammen, lige nu har vi fokus på sprog til vores fællesamlinger.

Strukturen i vores hus gør at vi kan tage udgangspunkt i:

- at børnene lærer af hinanden på tværs af årgangene (selvhjulpenhed, sprogligt, sociale kompetencer og kulturelle kompetencer)

- at børnene lærer at vise omsorg og tage hensyn til hinanden

- at vi får skabt nogle gode lege relationer på tværs af stuerne

 

Her i huset er vi fordelt på 4 stuer:

- Muslingestuen 0-2 år

- Søhestestuen 3-4 år

- Krabbestuen 3-4 år 

- Blækspruttestuen 5-6 år

Blæksprutterne er de ældste i børnehaven, som starter i førskole 1. april. Her er der fokus på at gøre både børn og forældre klar til SFO og skole. Pr. 1. april rykker de kommende førskolebørn op og bliver blæksprutter.  

Vi udnytter de ressourcer vi har i nærområdet. Vi har to fantastiske ladcykler som gør at vi kan tage små grupper af børn med på ture. Vi låner skolens gymnastiksal og musiklokalet

 

 

 

 

Kontakt

Børnehuset Bugten
Blokhusvej 43
9490 Pandrup
Tlf: 72578430

Åbningstider

Mandag-torsdag:
Kl. 6.05 - 17.15

Fredag:
Kl. 6.05 - 16.45

Nyheder .

Nyttig info

Billeder fra børnehaven